Tag dramaet ud af svær kommunikation


Jeg er certificeret Anger Facilitator fra Pernille Melsted og kan hjælpe dig i 1:1 sessioner med at få sagt det, der er svært at få sagt, formulere grænsesætningsbeskeder og få processeret vrede, skuffelse og frustration på sunde, helende måder.

 • har du svært ved at sætte grænser?
 • har du svært ved at sige nej?
 • sætter du dig selv til side for at ”bevare den gode stemning”?
 • har du svært ved at mærke, håndtere eller udtrykke din vrede?
 • bider du vreden i dig eller skammer dig over den?
 • bliver du skuffet, frustreret eller såret, men sjældent vred?
 • føler du dig needy eller skamfuld over at udtrykke behov?
 • har svært ved at bede ærligt og direkte om det, du har brug for?
 • er du konfliktsky eller for pleasende?
 • glider du af, udskyder eller ignorerer problemer, der skal tages hånd om?
 • holder du igen med berettiget kritik?
 • tøver du med at give fx medarbejdere feedback på adfærd, der ikke er i orden eller opgaver, der ikke bliver løst godt nok?
 • har du svært ved at styre dit temperament og lader du din vrede gå ud over de forkerte?
 • Har du en aktuel uløst konflikt eller noget der nager eller stresser dig, fordi det er ukommunikeret?

Så er der hjælp at hente. Som Anger Facilitator tilbyder jeg 1:1 samtaler, hvor vi bl.a. kan arbejde med:

Sund vredeshåndtering


Vrede er en sund, naturlig og vigtig følelse. Men ofte er den ude af balance: enten for voldsom eller for undertrykt. Vi tager vreden ud af skammekrogen og giver den en værdig revival.

Grænsesætning


Hvad er grænser og hvordan sætter du dem – uden at blive for rigid eller for eftergivende? Det er lidt af en kunst. Men det kan læres, og det føles stærkt, frit og empowering, når du mestrer det.

Behovsformidling


Hvordan beder du om det, du har brug for – tydeligt, ærligt og direkte. Hvorfor er det så svært, og hvordan bliver det lettere? Det handler om sårbarhed og en bredere forståelse af skam. Det føles livgivende at kunne udtrykke sine behov, ønsker og lyst – frit.

Følelseshåndtering


Hvad gør du, når du bliver trigget, ramt eller følelseskapret? Hvordan kommer du tilbage til dig selv, når du er ”ude af dig selv”? En vigtig del af at være voksen er at kunne processere og regulere sine følelser, håndtere sine egne "overfølsomheder" og få sit nervesystem i ro.

Tydelig kommunikation


Kommunikation er alt. Og alt bliver lettere, når kommunikationen flyder frit mellem mennesker. Det koster – energi, relationer, sjælefred – at gruble, bide ting i sig eller eksplodere. Tydelig kommunikation er en færdighed. Noget vi kan lære.I 1:1 samtaler kan du konkret få hjælp og redskaber til at:


 • sætte grænser på en tydelig og respektfuld måde
 • kommunikere klart og autentisk
 • turde konfrontere grænseoverskridende adfærd
 • anmode om ændringer på en måde, der skaber lydhørhed
 • mærke og udtrykke behov og følelser mere ærligt
 • sige det, der skal siges og gøre det, der skal gøres – tydeligt, i tide og med blik for relationen
 • få konkret, praktisk hjælp til at forberede en svær samtale eller formulere en svær besked eller et vanskeligt budskab


Du bliver bedre til at:


 • håndtere konflikter uden at være følelseskapret
 • sige nej (uden lange forklaringer og undskyldninger)
 • blive vred udenat eksplodere, råbe eller stille ultimatummer
 • stå fast (hvis du har tendens til at glide af eller lade ting passere)
 • give slip (hvis du har tendens til at ville have ret, eller at tingene skal gøres på din måde)
 • mærke dine grænser
 • sige fra på en ordentlig måde
 • give udtryk for dine behov (uden skam, tøven eller manipulation)
 • bede om det, du har brug for

Mange af os har aldrig lært, hvordan man sætter sunde grænser eller oplevet, at det var trygt (eller tilladt) at blive vred eller bede om det, vi gerne ville have – ærligt og tydeligt.


Den gode nyhed er, at sund grænsesætning og at kunne udtrykke dine behov, er færdigheder. Færdigheder, der kan læres. Det er en af de vigtigste gaver, du kan give dig selv! Fordelene er mange.


Du vil få:


 • stærkere personlige grænser
 • større adgang til din sårbarhed
 • større handlerum og handlekraft
 • større selvrespekt
 • mere frihed
 • mere energi
 • mindre drama
 • langt større tydelighed i din kommunikation


Når vi forstår os selv, vores mønstre og forsvarsmekanismer, bliver vi det nemmere for os at udtrykke os frit, autentisk og ærligt.

 

Et 1:1 forløb er særligt gavnligt for dig, der ofte pleaser, undgår konflikter, får ondt i maven over at skulle sige fra eller nej eller bider ting i dig, fordi du ikke ved, hvad du skal sige – eller hvordan, du skal sige det.

 

Ofte søger vi ikke hjælp, fordi vi synes, vores problematikker er for banale, eller at vi burde kunne klare det selv.

Ingen problematikker eller konflikter er for små. Hvis det tager din energi, er det vigtigt. Også selvom det drejer sig om hverdagsting eller tilsyneladende ”petitesser”.

 

Jeg tilbyder et fortroligt, skamfrit rum, hvor der er plads til alle dine følelser, og hvor du både får mulighed for at processere og forstå dine mønstre bedre og får konkret, lavpraktisk hjælp til fx at skrive grænsesætningsbeskeder eller øve at bede om det, du synes er svært at bede om.

 

Jeg kan bl.a. hjælpe dig med:

 • At forstå dit vredesmønster
 • At bearbejde svære følelser
 • At få bedre adgang til din sårbarhed
 • At hjælpe dig med at forstå dine overreaktioner (og underreaktioner)
 • At skrive vredesbreve
  At formulere tydelige, sobre grænsesætningsbeskeder
 • Selvtilgivelse
 • Sund vredesforløsning (uden nogen kommer til skade)

Det praktiske:


Hver session varer imellem 60-75minutter.

Det kan enten foregå på Zoom eller over telefon.

Det vigtigste er, at du sidder et uforstyrret sted, og kan tage noter undervejs.


Pris:  

1 session: 900kr

5 sessioner: 4000kr.

(Du har mulighed for at beslutte dig undervejs)

Skriv eller ring, så finder vi en tid: